/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/vertaistuki/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Vertaistuki

Vertaistukeen perustuvan auttamisen ydin on samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen, kokemustiedon jakaminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen.

Vertaistukea voi saada ja antaa monella tavalla ja useassa eri muodossa: kahden henkilön välillä, ryhmissä tai verkostoissa. Perinteisten vertaisryhmien rinnalla on runsaasti virtuaalisia vertaisverkostoja internetin keskustelupalstojen ja sähköpostilistojen muodossa (esim. Vertaislinja).

Kun ihminen on tilanteessa, jossa luonnolliset sosiaaliset suhteet ovat kaventuneet ja menettäneet merkitystään, korostuu tarve tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksia. Vertaistukiryhmässä ei välttämättä etsitä ongelmille ja haasteellisille tilanteille ratkaisua, vaan tarkoituksena on purkaa auki tunteita ja kokemuksia ja sitä kautta päästä sinuiksi tilanteen kanssa.

Vertaistoimintaan osallistuvat saavat tietoa sairaudesta ja tukimuodoista ja sitä kautta heidän tunteensa asioiden hallinnasta lisääntyy. Luotettavassa ilmapiirissä on myös mahdollisuus käydä läpi vaikeita tunteita kuten häpeä, riittämättömyyden tunne ja luopumisen vaikeus.

Muistiliiton jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukiryhmiä sekä sairastuneille että omaisille. Usein omaishoitajat kokoontuvat omassa ryhmässään ja muistisairaat omassaan. Näin molemmat saavat hetken työstää asioita omasta näkökulmastaan vertaistensa kanssa.

Sivu päivitetty 6.9.2016

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)