/fi/muistisairaudet/hoito-ja-kuntoutus/

Vertaistukea tarjolla

Tukea muistisairaan läheiselle:

Vertaislinja-tukipuhelin

p. 0800 9 6000

(maksuton, joka päivä klo 17-21)

 

Keskusteluja muistisairaille ja läheisille verkossa:

Vertaislinja-keskustelupalsta

 

Toimintaa ja tukea kaikille

muistiyhdistyksissä

 

Liity jäseneksi

Hoito ja kuntoutus

Jokaisella etenevää muistisairautta sairastavalla on jäljellä voimavaroja. Iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia tuottavien asioiden tekeminen tukee kuntoutumista.

Muistisairaan ihmisen hoito ja kuntoutus tähtää sairastuneen ja hänen läheistensä hyvinvointiin, mielekkääseen elämään, oireiden etenemisen hidastumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lääkehoito on tärkeää, mutta lääkkeetön hoito usein ensisijaista.

Sairauden alkuvaiheessa on tärkeintä, että sairastunut ja hänen läheisensä ymmärtävät, mistä sairaudesta on kyse ja mitä on odotettavissa. Tietoa, ohjausta ja neuvontaa tulee saada läpi sairausprosessin, mielellään tutulta lääkäriltä tai muistihoitajalta.

Muistiliiton Hyvän hoidon kriteeristö tukee työyhteisöjä kehittämään muistityötä sekä muistisairaita ihmisiä ja läheisiä sopivan asumis-, hoito- ja kuntoutuspaikan valinnassa ja arvioinnissa.

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa realistinen, ennakoiva ja tavoitteellinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet, kuten:

 • Sairauden kanssa elämään sopeutuminen
 • Sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen
 • Elämän jatkuminen entisellään niin pitkään kuin mahdollista
 • Toimintakyvyn tukeminen ja säilyminen
 • Kotona asumisen turvaaminen
 • Vahvojen kykyjen tunnistaminen ja ylläpitäminen
 • Korvaavien taitojen löytäminen menetettyjen tilalle
 • Mielekäs elämä

Suunnitelma ohjaa eteenpäin hoito- ja kuntoutuspolulla, joka voi sisältää esim. terapioita, tukitoimenpiteitä ja taloudellista tukea. Tavoitteiden määrittelyssä, toteuttamisessa ja arvioinnissa ovat mukana sairastunut ja hänen läheisensä yhdessä hoitavan lääkärin ja / tai muistihoitajan kanssa.

Kysy hoidosta, kuntoutuksesta ja muista palveluista:

 • Muistineuvo puhelinpalvelusta
 • Muistiliiton jäsenyhdistykset neuvovat ja ohjaavat kaikissa muistisairaiden ihmisten palveluihin liittyvissä kysymyksissä
 • Kansalaisneuvonta ohjaa oikeisiin palveluihin, auttaa sähköisessä asioinnissa ja vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista
 • Henkilökohtainen Kela-neuvonta on tarkoitettu erityisesti sairaille ja vammaisille henkilöiden kokonaistilanteen kartoittamiseen sekä palvelujen järjestämisestä sopimiseen
  • Kela-neuvoja voi avustaa myös esimerkiksi hakemusten täyttämisessä tai olla asiakkaan niin halutessa yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveystoimeen
  • Soita p. 020 692 204 (sairastaminen), p. 020 692 205 (kuntoutus) tai p. 020 692 211 (vammaistuet) (ma-pe 9-16)
 • Oikeusapuohjaus antaa apua oikeudellisiin ongelmiin ja ohjaa eteenpäin asian selvittämisessä, mutta ei anna vastauksia oikeudellisiin ongelmiin
  • Soita p. 0100 86200 (ma-pe 13:30 -14:30)

Elämänlaadun ja omannäköisen elämän turvaksi kannattaa täyttää Oma kansioni:

Sivu päivitetty 1.6.2017

MUISTILIITTO RY
Pasilanraitio 9 B, 7.krs
00240 Helsinki 

Puhelin 09 6226 200 
Sähköposti toimisto(at)muistiliitto.fi
Tarkemmat yhteystiedot »

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Muistiliitto ry rekisteriseloste (pdf)